Snabba svar som alla kan förstå

drs

Vad är DRS och varför kräver F1 drs?

DRS är en förkortning av det engelska uttrycket Drag Reduction System. Detta är ett tekniskt system som gör F1 som bilsport unik. Det rör sig om ett vingsystem som går att styra och det introducerades så sent som 2011 med syftet att göra omkörningar enklare. När vi förstår mer om DRS i F1 så kan vi också förstå mer om sporten strategiska djup och det stora behovet av teknisk innovation.

Vad är DRS?

I grund och botten så rör det sig om ett system som minskar det aerodynamiska motståndet med hjälp av manöverbar vinge. Detta gör det möjligt att följa en annan bil och inte drabbas negativt av den turbulenta luft som finns alldeles bakom en annan F1 bil. Med DRS går det att öka hastigheten och köra om!

Bilvårdens avgörande roll i F1

DRS roll i F1 belyser den bredare betydelsen av bilvård inom sporten. Varje F1-bil är en komplex maskin med tusentals delar som fungerar i harmoni vid extrema prestandagränser. Därför är det noggranna underhållet och skötseln av dessa bilar av största vikt.

Det krävs mycket mer än de bilvårdsprodukter som du investerar i för att din bil ska må och se bra ut. Inom F1 så kan små skillnader vad gäller funktion och skick av till exempel hydraulsystem innebära stora förluster.

F1 bilvård
I F1 så jobbar stora team med varje bils bilvård. Däck efter däck…

Effektiv DRS förlitar sig på ett perfekt fungerande hydraulsystem och den exakta driften av bakvingen. Eventuellt uteblivet underhåll kan resultera i att DRS inte kan aktiveras eller inaktiveras korrekt vilket kan leda till kritiska förluster i hastighet eller kontroll.

Utöver DRS kräver varje system och komponent i en F1-bil noggrann vård. Från motorunderhåll till däckbyten. Att hålla dessa bilar i toppskick är ett non-stop jobb. Teamen sysselsätter arméer av tekniker, ingenjörer och mekaniker, som alla spelar en avgörande roll för att säkerställa att bilen presterar som bäst, race efter race.

Så fungerar DRS i F1

DRS i Formel 1 fungerar genom att bakvingen på bilen justeras. Normalt sett så placeras vingen för att maximera kraft nedåt. Det ger bilen ett bättre grepp på körbanan och då är det lättare att hålla hastigheten genom kurvor.

Fast vi måste också inse att den ökade nedåtkraften också ökar motståndet. Det saktar ner bilen då den körs på raka sträckor. DRS i F1 ger föraren möjlighet att inom en sekund, och på specifikt angivna zoner av racerbanan, ändra vinkeln och minska det aerodynamiska motståndet.

Med den bakre vingen öppen så får bilen an fartökning som möjliggör en omkörning av konkurrent. Det gäller förstås att köra med stor precision och enbart aktivera denna justering i rätt läge för att sedan snabbt återgå till vanlig position i kommande kurva och hålla hastigheten.

Såhär används DRS systemet:

 

Är DRS ett Formel 1 måste?

DRS har blivit ett måste i F1 på grund av fördelen detta system ger både vad gäller strategiskt djup och spektakel. Möjligheten att använda DRS är som att ha ett extra kort att spela i det konkurrenskraftiga och taktiska spelet F1-racing. Att veta när och var systemet ska användas kan ha en betydande inverkan på tävlingsresultaten.

Dessutom förstärker DRS F1-sportens attraktionskraft för åskådare. Omkörningar är en av de mest spännande aspekterna av alla motorrace. Fast i F1 kan omkörningen vara en sällsynt syn på grund av de aerodynamiska utmaningarna med att nära följa en annan bil.

DRS i F1 möjliggör fler omkörningar vilket ger en dos av oförutsägbarhet och spänning till varje lopp. Är det ett måste för F1? Svara på den frågan själv!

DRS F1
Med DRS i F1 så ökar spänningen på ett helt otroligt sätt!

Vad handlar DRS debatten om?

Det finns fortfarande en diskussion omkring DRS i Formel 1. Det är inte alla som tycker att det här är okej. En del menar till och med att DRS borde förbjudas och får utslag på kroppen bara av att höra om tekniken. År 2023 infördes en experimentell regel för DRS som innebär att detta system kan aktiveras ett varv tidigare.

Att DRS formel 1 är en het potatis råder det inga tvivel om och precis hur man fortsatt kommer att hantera denna tekniska fördel är ännu inte säkert. Men vi bör förstås kika lite närmre på just vad det är man diskuterar.

Några av punkterna som diskuteras är:

Konstgjorda omkörningar

Vissa kritiker hävdar att DRS leder till konstgjorda omkörningar eftersom det ger en betydande fördel för den jagande bilen. Traditionalister menar att omkörningar ska vara ett rent test på en förares skicklighet, mod och bilens prestanda, utan extern hjälp.

Komplexitet för åskådare

För tillfälliga tittare kan en förståelse för när och varför DRS kan användas lägga till onödig komplexitet till sporten. Det finns en viss grad av nyans i dess regler – som att vara inom en sekund från en annan bil vid specifika punkter, bara använda den i angivna zoner, etc. – vilket vissa fans tror komplicerar tittarupplevelsen.

köra om
När vi ser ett F1 lopp så kan det vara svårt att fatta hur en omkörning ens blir möjlig

Säkerhetsproblem

Det finns enstaka säkerhetsproblem i samband med DRS. Om systemet inte stängs när en förare kör in i ett hörn så kan det leda till förlust av bakre nedåtkraft och potentiellt orsaka en höghastighetsolycka. Det kan ytterliga öka på den dödsstatistik för Formel 1 som redan nu ser ganska grym ut.

Beroende av aerodynamik

DRS uppmärksammar en större fråga i F1, nämligen det stora beroendet av aerodynamik. F1-bilar genererar turbulent luft bakom sig vilket gör det svårt för en efterföljande bil att komma tillräckligt nära för att försöka göra en omkörning.

Konkurrensfördel

DRS är ett kraftfullt verktyg som dramatiskt kan påverka ett lopps resultat och potentiellt gynna vissa förare eller team framför andra. Detta särskilt de som bättre kan hantera sina däck och därmed hålla sig inom en sekunds DRS-aktiveringsintervall oftare.

Framtida DRS regler och bildesigner

När F1 går mot nya regler som syftar till att förbättra nära racing så är nödvändigheten och rollen av DRS i sportens framtid också en viktig diskussionspunkt.

Här är reglerna för omkörning i F1:

 

Trots dessa debatter är det viktigt att notera att DRS onekligen har lett till fler omkörningar och spännande strider på banan vilket många tror har ökat sportens popularitet och attraktionskraft. Liksom många andra aspekter av Formel 1 är det en balansgång mellan att bevara sporttraditionerna och att anpassa sig till moderna krav på spänning och underhållning.

Det kan vara något att tänka på då du slår dig ner framför din TV en lördag för att njuta av nästa etapp av F1. Kanske tycker du att det ökar underhållningen då du inser vad som krävdes för att köra om eller så börjar du muttra om fusk…

Referenser

Här har du schemat för kommande F1-race.
Här finner du statistik för F1 för förare och stall.